TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN

 

Saarenkylän Vanhustenkotiyhdistyksen tehostetun palveluasumisen yksiköitä ovat Palvelutalo Saarentupa (13 asiakaspaikkaa) ja Dementiaryhmäkoti Kotipihlaja (12 asiakaspaikkaa).  Saarentupa ja Kotipihlaja tarjoavat ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista keskivaikeaa ja vaikeaa dementiaa sairastaville. Saarentuvan huoneistot ovat kooltaan 19,2 m2 – 38,4 m2. Kotipihlajan huoneistot ovat kooltaan 19,8 m2 – 20,1 m2. Saarentupa ja Kotipihlaja sijaitsevat Saarenkylässä osoitteessa, Pulkamontie 4.

 

 

Tehostetussa palveluasumisessa annettava hoiva määritellään yhdessä asiakkaan, omaisten, mahdollisen muun verkoston ja henkilökunnan kanssa laadittavassa hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Annettavalla hoivalla pyritään vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin jokaisen voimavarat yksilöllisesti huomioiden ja jäljellä olevaa toimintakykyä tukien.

Hakeutuminen tehostettuun palveluasumiseen tapahtuu Rovaniemen kaupungin terveyspalvelukeskuksen SAS-työryhmälle tehtävällä hakemuksella.

 

TAVALLINEN PALVELUASUMINEN

 

Saarenkylän Vanhustenkotiyhdistyksen tavallisen palveluasumisen yksikkö on Palvelutalo Saarenkoti (14 asiakaspaikkaa).  Saarenkoti tarjoaa tavallista palveluasumista tukemalla asiakkaiden itsenäistä asumista eri palveluin. Saarenkodissa on käytössä turvarannekejärjestelmä. Saarenkodin huoneistot ovat kooltaan 38,4 m2 – 45 m2.

 

 

Tavallisessa palveluasumisessa annettava palvelu määritellään yhdessä asiakkaan, omaisten, mahdollisen muun verkoston ja henkilökunnan kanssa laadittavassa hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Annettavalla hoivalla pyritään vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin jokaisen voimavarat yksilöllisesti huomioiden ja jäljellä olevaa toimintakykyä tukien.

Hakeutuminen tavalliseen palveluasumiseen voi tapahtua Rovaniemen kaupungin terveyspalvelukeskuksen SAS-työryhmälle tai suoraan palvelutalo Saarenkodin johtajalle tehtävillä hakemuksilla. Rovaniemen kaupunki täyttää Saarenkodin 14:sta asiakaspaikasta 9 paikkaa ja Saarenkylän Vanhustenkotiyhdistys itse 5 paikkaa.