Saarenkylän Vanhustenkotiyhdistys ry.

 

Saarenkylän Vanhustenkotiyhdistys ry. on perustettu vuonna 1975. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia ikääntyvien sosiaalisen aseman ja hoitomahdollisuuksien parantamiseksi sekä heidän terveytensä ja elämänlaatunsa edistämiseksi ja toimintakykynsä ylläpitämiseksi. Yhdistys tarjoaa vuokra-asumista ja järjestää erilaisia asumispalveluja sekä virkistys- ja harrastustoimintaa.

 

Yhdistys tuottaa tehostettua palveluasumista yhteensä 25 asiakkaalle kahdessa palvelutaloyksikössä. Tavallista palveluasumista tuotetaan 14 asiakkaalle yhdessä palvelutaloyksikössä. Lisäksi ikäihmisille on tarjolla 41 vuokra-asuntoa.